Untitled Document
 
รายชื่อโรงเรียนในการดูแลของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด
จังหวัด
เขต
1
โรงเรียนบ่อแร่
พระนครศรีอยุธยา
1
2
โรงเรียนเทพคันธาราม
พระนครศรีอยุธยา
1
3
โรงเรียนวัดสฎางค์
พระนครศรีอยุธยา
1
4
โรงเรียนวัดศาลาลอย
พระนครศรีอยุธยา
1
5
โรงเรียนนางคุ่ม
พระนครศรีอยุธยา
1
6
โรงเรียนวัดปรีดาราม
พระนครศรีอยุธยา
1
7
โรงเรียนราษฎร์บำเพ็ญ
พระนครศรีอยุธยา
1
8
โรงเรียนวัดโพธิ์แตง
พระนครศรีอยุธยา
1
9
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒
พระนครศรีอยุธยา
2
10
โรงเรียนวัดกระแซง
พระนครศรีอยุธยา
2
11
โรงเรียนวัดสนามไชย
พระนครศรีอยุธยา
2
12
โรงเรียนวัดป่าคา
พระนครศรีอยุธยา
2
13
โรงเรียนวัดหญ้าไทร
พระนครศรีอยุธยา
2
14
โรงเรียนลาดบัวหลวงสหมิตร
พระนครศรีอยุธยา
2
15
โรงเรียนวัดเทพมงคล
พระนครศรีอยุธยา
2
16
โรงเรียนวัดมฤคธยาวัน
พระนครศรีอยุธยา
2
17
โรงเรียนสุคันธาราม
พระนครศรีอยุธยา
2
18
โรงเรียนฉัตรทอง
พระนครศรีอยุธยา
2
19
โรงเรียนคอตัน
พระนครศรีอยุธยา
2
20
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
พระนครศรีอยุธยา
2
21
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
พระนครศรีอยุธยา
1
22
โรงเรียนบ้านลำแดง
พระนครศรีอยุธยา
1
23
โรงเรียนศรีบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
1
24
โรงเรียนมหาสวัสดิ์
นนทบุรี
1
25
โรงเรียนวัดแคใน
นนทบุรี
1
26
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
นนทบุรี
1
27
โรงเรียนตลาดบางคูลัด
นนทบุรี
2
28
โรงเรียนประชาผดุงวิทย์
พระนครศรีอยุธยา
1
29
โรงเรียนบ้านใหม่
นนทบุรี
2
30
โรงเรียนวัดบางบัวทอง
นนทบุรี
2
31
โรงเรียนวัดพระเงิน
นนทบุรี
2
32
โรงเรียนวัดสโมสร
นนทบุรี
2
33
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม
นนทบุรี
2
34
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
นนทบุรี
2

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2554
ปรับปรุง 17 เมษายน 2555
โดยคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

Untitled Document
©2004-2006 นำเสนอข้อมูล และพัฒนาระบบโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ที่อยู่ : ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5322-2278 โทรสาร 0-5322-4677
best mode 1024x768 pixels IE5.0 webmaster : lunchvec@hotmail.com
update : 8th July 2011, 22 June 2012