เห็ดนางฟ้าสมุนไพร

.
     ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ       
               ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง

               สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒     อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร
               โทรศัพท์

หมายเลข ๐-๕๕๗๖-๐๐๑๑

               อีเมล์ติดต่อ

kongmoddang1@hotmail.com

               ชื่อผู้อำนวยการ นายเมธี  นาคบัณฑิตย์
                    - จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 

๑๔๘ คน

                    - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

๑๔๘ คน

                    - จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักไม่ได้มาตรฐาน 

    ๕  คน           คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙

                    - จำนวนนักเรียนที่มีส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน  

    ๔  คน           คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐

                    - จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  

    ๔  คน           คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐

               พี่เลี้ยงโครงการฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

.
     ขั้นตอนการทำเห็ดนางฟ้าสมุนไพร  
   
ส่วนผสม / ส่วนประกอบ
   
          ๑. เห็ดนางฟ้า       ๑ กิโลกรัม  ๘. กระเทียมซอย
          ๒. น้ำตาลทราย ๑/๒ กิโลกรัม  ๙. พริกชี้ฟ้าแห้ง
          ๓. ซีอิ๊วขาว          ๒ ช้อนโต๊ะ ๑๐. ใบมะกรูดฉีก
          ๔. ผงปรุงรส         ๑ ช้อนชา ๑๑. ใบโหระพา
          ๕. งาขาว             ๑ ถ้วยตวงเล็ก ๑๒. น้ำมันพืช
          ๖. ถั่วลิสง            ๑ ถ้วยตวงเล็ก ๑๓. น้ำเปล่า
          ๗. หอมแดงซอย  
   
     
    วิธีทำ
   
    ๑. ล้างเห็ดนางฟ้าให้สะอาด  พึ่งลมให้แห้ง แล้วนำมาฉีกให้เป็นเส้นฝอย  นำไปทอดด้วยไฟอ่อน ๆ จนสุกเหลือง แล้วตักขึ้นจากกระทะ         พักในกระดาษซับน้ำมัน
    ๒. เตรียมพืชสมุนไพรดังต่อไปนี้  หอมแดง กระเทียม ตะไคร้  (ซอยอย่างละเอียด)ใบมะกรูด ใบโหรพา  (ฉีก/ รูดใบ) นำลงไปทอดจนเหลือง         แล้วตักขึ้นจากกระทะ พักในกระดาษซับน้ำมัน
    ๓. คั่วงาขาวและถั่วลิสงให้สุก  พักไว้จนเย็น
    ๔. เคี่ยวน้ำปรุงรส ประกอบไปด้วย น้ำเปล่า น้ำตาล ผงปรุงรส ซีอิ๊วขาว จนเข้าที่และพักไว้จนเย็น
    ๕. นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้ารวมกัน
    ๖. นำบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์  ตกแต่งให้สวยงาม
     
     
     
     
     
.
      ผลการดำเนินการ
   
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรได้เข้ามาจัดการอบรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม เป็นนักเรียนจำนวน  ๘๐  คน ผู้ปกครอง ๕๐ คน
          จำนวนเห็ด ๕๐๐ ก้อน ได้รับผลผลิต ประมาณ ๕ – ๘  กิโลกรัม เก็บผลผลิต วันเว้นวัน  ทั้งนี้ขึ้นกับความชื้น   ในระยะแรก นำมารับประทานอาหารกลางวัน มีนักเรียนได้รับประทาน ประมาณ ๑๕๐ คน
          ต่อมามีการนำมาแปรรูปเป็นเห็ดสมุนไพร   โดย ใช้เห็ดนางฟ้าสดประมาณ  ๓  กิโลกรัม  นำมาฉีก  ตากแห้งและแปรรูปจะได้ผลผลิตประมาณ ๑ กิโลกรัม  นำ มาบรรจุจำหน่าย กล่องละ ๒๐ บาท   โดยเห็ดที่แปรรูปแล้ว ๑ กิโลกรัม  สามารถบรรจุได้ จำนวน สิบกล่องโดยประมาณ โดยเห็ดที่นำมาแปรรูปจะจัดจำหน่ายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  โดยใช้เงินอาหารกลางวันเป็นการลงทุนในเบื้องต้น และให้นักเรียนบ้านพักเป็นผู้ดำเนินการ  รายได้ที่ได้จากการจำหน่าย ก็นำกลับเข้าไปใช้ในงบประมาณอาหารกลางวัน
          ดังนั้น เห็ดนางฟ้าสมุนไพร  ๑ กล่อง ใช้เห็ดนางฟ้าสด ประมาณ ๓๐๐ กรัม  คำนวณคุณค่าอาหารโปรตีน จะมีประมาณ ๖.๙ กรัม
 
.
Home
Best mode 1024x768 pixels / ©2010 นำเสนอข้อมูลและพัฒนาระบบโดย นางสุภาภรณ์  ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน http://www.nsdv.go.th/foodbank/ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 081-724-7692 โทรสาร 053-22-4677
Update: 29 เมษายน 2554

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

.

. . .